LG http://lg.cloudapp.net/ Region Gävleborgs videoarkiv Populär http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=-1 rss/rssFeed.aspx -1 0 0 20 Senast publicerad http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=-2 rss/rssFeed.aspx -2 0 0 20 Bollnäs folkhögskola http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=55 rss/rssFeed.aspx 55 0 0 4 CFUG http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=27 rss/rssFeed.aspx 27 0 0 2 Corona http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=83 Information angående Corona rss/rssFeed.aspx 83 0 0 4 Division Diagnostik http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=33 rss/rssFeed.aspx 33 0 0 8 Division Medicin http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=29 rss/rssFeed.aspx 29 0 0 5 Patientföreningen http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=59 rss/rssFeed.aspx 59 1 29 1 Stroke http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=69 rss/rssFeed.aspx 69 1 29 1 Vuxenpsykiatri http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=39 rss/rssFeed.aspx 39 1 29 2 Division Operation http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=30 rss/rssFeed.aspx 30 0 0 14 Barn och ungdomssjukvård http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=38 rss/rssFeed.aspx 38 1 30 1 Division Primärvård http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=31 rss/rssFeed.aspx 31 0 0 3 DRG – Diagnosrelaterade grupper http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=36 rss/rssFeed.aspx 36 0 0 1 Folktandvården http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=48 Folktandvården rss/rssFeed.aspx 48 0 0 1 Koncernledning http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=26 Koncernledning rss/rssFeed.aspx 26 0 0 26 AT-konferens, Söderhamn 2013 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=51 7-8 november 2013 Söderhamn, CFL - centrum för flexibelt lärande Landstinget Gävleborg och Sveriges Läkarförbund hälsar AT-studierektorer, AT handläggare, AT-chefer och andra med ansvar för AT-verksamheten välkomna till konferens 7-8 november 2013 Söderhamn. rss/rssFeed.aspx 51 1 26 0 Dag 1 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=53 rss/rssFeed.aspx 53 2 51 5 Dag 2 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=54 rss/rssFeed.aspx 54 2 51 4 Landsbygdsriksdagen http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=60 Landsbygdsriksdagen, 2014 rss/rssFeed.aspx 60 1 26 3 Landstingsfullmäktige http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=25 Landstingsfullmäktige rss/rssFeed.aspx 25 0 0 0 2012 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=32 År 2012 rss/rssFeed.aspx 32 1 25 7 2013 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=43 rss/rssFeed.aspx 43 1 25 8 2014 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=58 rss/rssFeed.aspx 58 1 25 9 Lednings- och verksamhetsstöd http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=49 rss/rssFeed.aspx 49 0 0 12 Släktträffen http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=68 Släktträffen rss/rssFeed.aspx 68 1 49 10 Utvecklingsavdelning http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=50 rss/rssFeed.aspx 50 1 49 6 Läkarutbildningar http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=67 Läkarutbildningar rss/rssFeed.aspx 67 0 0 3 Länskultur Gävleborg http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=35 Länskultur Gävleborg rss/rssFeed.aspx 35 0 0 1 Kulturfrukost http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=45 rss/rssFeed.aspx 45 1 35 27 Region Gävleborg (kommunförbundet) http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=28 rss/rssFeed.aspx 28 0 0 5 Regionfullmäktige http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=65 rss/rssFeed.aspx 65 0 0 0 2015 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=66 rss/rssFeed.aspx 66 1 65 6 2016 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=71 2016 rss/rssFeed.aspx 71 1 65 9 2017 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=73 rss/rssFeed.aspx 73 1 65 9 2018 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=78 Just nu har vi tekniska problem med direktsändningen i Chrome och i Edge. För att se sändningen på en dator rekommenderar vi Firefox eller Internet Explorer. rss/rssFeed.aspx 78 1 65 8 2019 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=80 Just nu har vi tekniska problem med direktsändningen i Chrome och i Edge. För att se sändningen på en dator rekommenderar vi Firefox eller Internet Explorer rss/rssFeed.aspx 80 1 65 9 2020 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=82 RF 2020 rss/rssFeed.aspx 82 1 65 1 Regionstyrelse http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=74 Regionstyrelse rss/rssFeed.aspx 74 0 0 0 2017 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=75 RS 2017 rss/rssFeed.aspx 75 1 74 12 2018 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=77 rss/rssFeed.aspx 77 1 74 14 2019 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=79 rss/rssFeed.aspx 79 1 74 9 2020 http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=81 rss/rssFeed.aspx 81 1 74 4 Samhällsmedicin http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=47 Samhällsmedicin rss/rssFeed.aspx 47 0 0 5 Primärvården http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=56 rss/rssFeed.aspx 56 1 47 1 Sjuksköterskeutbildning http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=76 Sjuksköterskeutbildning rss/rssFeed.aspx 76 0 0 1 TRU http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=42 rss/rssFeed.aspx 42 0 0 0 Mobilitetskontoret http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=46 Mobilitetskontoret rss/rssFeed.aspx 46 1 42 2 Övrigt http://lg.cloudapp.net/rss/rssFeed.aspx?catID=84 Övrigt rss/rssFeed.aspx 84 0 0 1